The Extreme Light Infrastructure ERIC
EU

Novinky a akce

ELI Beamlines je vědecké centrum financované z veřejných rozpočtů, a proto je naší hlavní prioritou transparentní zveřejňování všech informací o realizaci experimentů a financování provozu celého vědeckého centra. Dále je pro nás důležité podněcovat zájem o vědu a výzkum v řadách studentů i široké veřejnosti.

Novinky

Akce