10 years of ELI 10 years of ELI 10 years of ELI

Novinky a akce

ELI Beamlines je projekt financovaný z veřejných rozpočtů, a proto je naší hlavní prioritou transparentní zveřejňování všech informací o přípravě, realizaci a financování provozu celého vědeckého centra. Dále je pro nás důležité podněcovat zájem o vědu a výzkum v řadách studentů i široké veřejnosti.

Novinky

Akce