Dílna přesné mechaniky

Jednotlivé systémy vědeckého centra ELI Beamlines obsahují množství optomechanických zařízení, například nastavitelné držáky zrcadel, seřizovací jednotky, motorizované stolky, držáky děličů svazků, teleskopy, reduktory svazků, diagnostická optomechanika a mnoho dalších. Část optomechaniky lze koupit. Ostatní se musí vyvinout, zkonstruovat a vyrobit. Vývoj nové optomechaniky vyžaduje v mnoha případech prototypování a testování, které se dá provádět pouze ve specializované dílně přesné mechaniky.

Dílna přesné mechaniky slouží pro:

  • Sestavování, seřizování a testování prototypů optomechanických zařízení
  • Metrologii optomechanických zařízení
  • Akceptační testy dodávaných optomechanických zařízení
  • Čištění, sestavování a seřizování optomechanických zařízení pro laserové centrum
  • Údržbu optomechanických zařízení (plánované výměny dílů)
  • Opravy optomechanických zařízení (v případě poruchy nebo nesprávné funkce)