The Extreme Light Infrastructure ERIC
EU

Dílna přesné mechaniky

Jednotlivé systémy vědeckého centra ELI Beamlines obsahují množství optomechanických zařízení, například nastavitelné držáky zrcadel, seřizovací jednotky, motorizované stolky, držáky děličů svazků, teleskopy, reduktory svazků, diagnostická optomechanika a mnoho dalších. Část optomechaniky lze koupit. Ostatní se musí vyvinout, zkonstruovat a vyrobit. Vývoj nové optomechaniky vyžaduje v mnoha případech prototypování a testování, které se dá provádět pouze ve specializované dílně přesné mechaniky.

Dílna přesné mechaniky slouží pro:

  • Sestavování, seřizování a testování prototypů optomechanických zařízení
  • Metrologii optomechanických zařízení
  • Akceptační testy dodávaných optomechanických zařízení
  • Čištění, sestavování a seřizování optomechanických zařízení pro laserové centrum
  • Údržbu optomechanických zařízení (plánované výměny dílů)
  • Opravy optomechanických zařízení (v případě poruchy nebo nesprávné funkce)