The Extreme Light Infrastructure ERIC
EU

ELIBIO

Fyzikální ústav Akademie věd ČR společně s laserovým centrem ELI Beamlines zakončily rok 2016 velmi úspěšně. Ministerstvo školství, mládeže a sportu ČR schválilo a finančně podpořilo z Evropského fondu pro regionální rozvoj z výzvy Podpora excelentních výzkumných týmů (PO1) dva jejich výzkumné projekty. Jedním z nich je ELIBIO.

Cílem projektu ELIBIO (strukturní dynamika biomolekulárních systémů) bude prozkoumávat nové oblasti věd o světle a optice a získávat průlomové poznatky v biologii, chemii a fyzice. V laserovém centru ELI Beamlines a v biomedicínském centru BIOCEV, které je partnerem projektu, a za podpory zahraničních partnerů vznikne interdisciplinární centrum excelence pro vědy o živé přírodě.

V rámci projektu chceme pochopit materiálové interakce fotonů v extrémně intenzivních rentgenových oblastech, kde lze očekávat nové fyzikální poznatky. Budeme zkoumat základní otázky ve fyzice fotoemisí a elektronové dynamiky v relativistickém režimu s rentgenovými paprsky. Nové poznatky ve studiu struktury, funkce a dynamiky buněk, organel a biomolekul umožní realizaci experimentů, které byly doposud neuskutečnitelné. Vyvineme nové metody a technologie, díky kterým nalezneme odpovědi na klíčové otázky v oblasti zdraví a nemocí.

Výzkumný tým ELIBIO tvoří zástupci dvou výzkumných center – ELI Beamlines a BIOCEV. Projektový tým povede prof. János Hajdu, který má za sebou bohatou profesní minulost. Pracoval jako profesor fotonových věd na Stanfordské univerzitě v USA, jako profesor molekulární biofyziky na univerzitě v Uppsale ve Švédsku nebo jako poradce ředitelů evropského XFEL v Německu.

Vedoucí projektu: János Hajdu
Kontaktní email: janos.hajdu@eli-beams.eu

János Hajdu

Úspěchy:

– 4. rozměr v rentgenové krystalografii: První “filmové záběry” molekul v chemických reakcích
– Vývoj Laueho krystalografie: První mapy elektronové hustoty pro proteiny a viry
– Objev rentgenově-řízené katalýzy redoxních enzymů
– Hypotéza o existenci propojení mezi posledními kroky během skládání proteinů a strukturálními změnami ve funkci proteinů
– První charakterizace struktury rodiny mononukleárních železných enzymů.
– Objev konstrukčního základu pro penicilin a tvorbu cefalosporinů
– Návrh na dosažení femtosekundového časového rozlišení ve studiích využívajících rentgenové difrakce
– „Difrakce před destrukcí“: Vytvoření odhadů fyzikálních omezení rentgenového zobrazování
– Vědecký argument z oblasti zobrazování pro výstavbu rentgenových laserů na volných elektronech
– Vědecký argument z oblasti biologie pro výstavbu ELI Beamlines

Ocenění:

2012: Rudbeckova medaile za vědecké úspěchy, Univerzita v Uppsale, Švédsko.
2011: Ocenění Knuta and Alice Wallenbergových, Stockholm, Švédsko.
2011: oceněn grantem, ERC Advanced Grant Award.
2005: Ocenění Centra excelence, Švédská rada pro výzkum, Stockholm, Švédsko.
2001: Ocenění za excelentní výzkumné prostředí, Švédská rada pro výzkum, Stockholm, Švédsko.

Vyznamenání

2001-dosud: člen Kungliga Vetenskap-Societeten (Švédská Královská společnost).
2013-současnost: čestný člen Maďarské akademie věd.

Pozice založené na důvěryhodnosti (Commissions of Trust):

2014 – současnost: editor, Journal of Applied Crystallography, IUCr, Chester, Spojené království
2014 – současnost: editorská rada, Nature Scientific Data, Nature Publishing Group, London, Spoj. kr.
2013 – současnost: poradní editorská rada, Structural Dynamics, American Institute of Physics, New York
2012 – současnost: člen Vědecké poradní komise (SAC) projektu ELI-ALPS, Maďarsko.
2011 – současnost: poradce ředitelů zařízení European XFEL GmbH, Hamburk, Německo.
2010 – současnost: člen Mezinárodní vědecké poradní komise projektu ELI-Beamlines, Česká republika.
2008 – současnost: místopředseda, Vědecká poradní komise, Extreme Light Infrastructure, Paříž, Francie.
2004 – současnost: vedoucí týmu, Pracovní skupina pro koherentní difraktivní zobrazování, LCLS, Stanford, USA.