The Extreme Light Infrastructure ERIC
EU

Top ELI

Vrcholoví řídící pracovníci ELI Beamlines

Hlavním cílem projektu Vrcholoví řídící pracovníci ELI Beamlines (zkráceně Top ELI) bylo prostřednictvím přenosu know-how zkušených manažerů vytvoření kvalitního týmu pro zabezpečení realizace výzkumných a vývojových aktivit v rámci Centra excelence ELI Beamlines a dále vytvoření dostatečného potenciálu jeho rozvoje a růstu kvality. Úspěšná realizace projektu tohoto rozsahu bezesporu závisela na odpovídající kapacitě lidských zdrojů, ať po stránce budování fyzické infrastruktury, tak k přípravě a provádění unikátních vědeckých experimentů a využívání vybudované infrastruktury. Přenos know-how z obdobných unikátních center ze zahraničí je jedinou možností, jak efektivně snížit riziko případného selhání v těchto snahách. Prostřednictvím vysoce zkušených manažerů došlo k přenesení know-how směrem k realizačnímu a výzkumnému týmu, nastavení odpovídajících struktur a veškerých nutných procesů, které umožnily zdárnou realizaci implementační a provozní fáze centra.

Termín realizace projektu: 6. 8. 2012 – 30. 6. 2015

Podrobnější informace o projektu