10 years of ELI 10 years of ELI 10 years of ELI

Top ELI

Vrcholoví řídící pracovníci ELI Beamlines

Hlavním cílem projektu Vrcholoví řídící pracovníci ELI Beamlines (zkráceně Top ELI) bylo prostřednictvím přenosu know-how zkušených manažerů vytvoření kvalitního týmu pro zabezpečení realizace výzkumných a vývojových aktivit v rámci Centra excelence ELI Beamlines a dále vytvoření dostatečného potenciálu jeho rozvoje a růstu kvality. Úspěšná realizace projektu tohoto rozsahu bezesporu závisela na odpovídající kapacitě lidských zdrojů, ať po stránce budování fyzické infrastruktury, tak k přípravě a provádění unikátních vědeckých experimentů a využívání vybudované infrastruktury. Přenos know-how z obdobných unikátních center ze zahraničí je jedinou možností, jak efektivně snížit riziko případného selhání v těchto snahách. Prostřednictvím vysoce zkušených manažerů došlo k přenesení know-how směrem k realizačnímu a výzkumnému týmu, nastavení odpovídajících struktur a veškerých nutných procesů, které umožnily zdárnou realizaci implementační a provozní fáze centra.

Termín realizace projektu: 6. 8. 2012 – 30. 6. 2015

Podrobnější informace o projektu