The Extreme Light Infrastructure ERIC
EU

Ambasadoři

60. výročí laseru je významným mezníkem pro celou vědeckou komunitu.
Pro srozumitelnou a podnětnou komunikaci je vhodné využívat zajímavé vědce, kteří mohou oslovit nejrůznější věkové skupiny.
Právě proto jsme sestavili tým lidsky i odborně zajímavých ambasadorů 60. výročí laseru.


Ambasadoři:

Gérard Mourou
francouzský fyzik, specializující se na laserové technologie.
Působí na těchto institucích:
Michiganská univerzita
ENSTA Paris
École Polytechnique
Rochesterská univerzita

Roku 2018 obdržel Nobelovu cenu za fyziku, a to za metodu generování velmi intenzivních ultrakrátkých optických pulzů. Cenu sdílel s Američanem Arthurem Ashkinem a Kanaďankou Donnou Stricklandovou. Při působení na Rochesterské univerzitě vyvinuli spolu s jeho studentkou Donnou Stricklandovou technologii CPA (Chirped Pulse Amplification). Právě za ni oba získali společně polovinu Nobelovy ceny. Jejich společný objev umožnil vývoj laserových systémů s velmi vysokým výkonem a jejich zcela nové využití v průmyslu či v lékařství – femtosekundové laserové pulsy se začaly používat například při operacích oka.
Byl jedním z iniciátorů vzniku evropského laserového centra ELI (Extreme Light Infrastructure).

prof. Ing. Helena Jelínková, DrSc.
Profesorka na ČVUT Praha

Specializace:
Kvantová elektronika, lasery, pevnolátkové lasery, generace krátkých laserových impulsů, laserové vysílače pro měření vzdáleností, aplikace laserů v průmyslu a medicíně.
Členka týmu, který na počátku 60. let sestrojil první laser v Československu.

prof. Ing. Václav Kubeček, DrSc.
Profesor na ČVUT Praha

Specializace:
Kvantová elektronika, optika, Laserové fyzika – pevnolátkové lasery
Metody generace a měření pikosekundových světelných impulsů
Synchronizace módů v laserech pomocí nelineárních zrcadel
Diodově buzené pevnolátkové lasery a jejich aplikace

Ing. Martina Greplová Žáková
Výzkumná pracovnice v ELI Beamlines
Aktivní popularizátorka vědy