60 years of laser 60 years of laser 60 years of laser

Vzdělávání

Prohlídka ELI Beamlines pro žáky a studenty v době koronavirové karantény

V době koronavirové karantény jsme pro žáky a studenty připravili a natočili sérii videí představujících naše laserové centrum. Natočili jsme místa kam pravidelně vodíme návštěvníky během dnů otevřených dveří.
Nyní k nám bohužel nemůžete tak jsme Vám část prohlídky laserového centra natočili. Mnoho zajímavého jsme si samozřejmě schovali až na den otevřených dveří – Noc vědců 25.9.2020.
Videa budeme zveřejňovat postupně od 23.3.2020 . Ke každému videu (kromě úvodního) připravujeme i pár doplňujících otázek.

Video 1: Úvod


VIDEO 2: Pár informací o ELI

Video najdete ZDE

Otázky k videu

VIDEO 3: Co je to laser?

Video najdete ZDE

text k videu

VIDEO 4: Co je to za předmět?

Video najdete ZDE 

Otázky k videu

VIDEO 5: HE-NE laser

Video najdete ZDE

Otázky k videu

VIDEO 6: Laserová budova ELI

Video najdete ZDE

Otázky k videu

VIDEO 7: Laser L1

Video najdete ZDE

Otázky k videu


Další video zveřejníme 2.4.2020.

 

 

 

___

 

Vzdělávání

ELI Beamlines se cíleně soustředí na popularizační a vzdělávací činnost. Chce zprostředkovat výsledky své práce široké veřejnosti, a proto věnuje velké úsilí spolupráci se školami (studenty i pedagogy) i pořádání popularizačně-naučných akcí pro veřejnost. Chce oslovit laickou i odbornou veřejnost a pomoci vychovat další generaci vědeckých pracovníků.

Spolupracujeme se školami všech úrovní vzdělávání napříč celou ČR, i se zahraničními univerzitami. Organizujeme vzdělávací exkurze přímo v centru ELI pro školy, dny otevřených dveří pro širokou veřejnost, odborné přednášky na středních školách i univerzitách, konference, workshopy, letní školy s mezinárodní studentskou účastí, nabízíme vedení či konzultace závěrečných prací, a také se aktivně účastníme již zavedených akcí popularizujících vědu a výzkum, které pořádají jiné subjekty (např. Týden vědy a techniky AV ČR, Veletrh vědy AV ČR, Noc vědců, Dolnobřežanský vědecký jarmark na ZŠ Dolní Břežany, Festival vědy atd.).

Veškeré nabízené vzdělávací aktivity jsou zdarma.

KONTAKTNÍ OSOBA:
Hana Strnadová
Tel.: 266 051 271, 601 560 333
E-mail: Hana.Strnadova@eli-beams.eu