10 years of ELI 10 years of ELI 10 years of ELI

Vzdělávání

ELI Beamlines se cíleně soustředí na popularizační a vzdělávací činnost. Chce zprostředkovat výsledky své práce široké veřejnosti, a proto věnuje velké úsilí spolupráci se školami (studenty i pedagogy) i pořádání populárně-naučných akcí pro veřejnost. Chce oslovit laickou i odbornou veřejnost a pomoci vychovat další generaci vědeckých pracovníků.

Spolupracujeme se školami všech úrovní vzdělávání napříč celou ČR, i se zahraničními univerzitami. Organizujeme vzdělávací exkurze přímo v centru ELI pro školy, dny otevřených dveří pro širokou veřejnost, odborné přednášky na středních školách i univerzitách, konference, workshopy, letní školy s mezinárodní studentskou účastí, nabízíme vedení či konzultace závěrečných prací, a také se aktivně účastníme již zavedených akcí popularizujících vědu a výzkum, které pořádají jiné subjekty (např. Týden vědy a techniky AV ČR, Veletrh vědy AV ČR, Noc vědců, Dolnobřežanský vědecký jarmark na ZŠ Dolní Břežany, Festival vědy atd.).

Veškeré nabízené vzdělávací aktivity jsou zdarma.

KONTAKTNÍ OSOBA:
Hana Strnadová
Tel.: 266 051 271, 601 560 333
E-mail: Hana.Strnadova@eli-beams.eu