The Extreme Light Infrastructure ERIC
EU

TargetLAB

Terčová laboratoř (TargetLAB) je vybaven základními charakterizačními nástroji za účelem umožnění zobrazování terčů před (uniformita, kvalita, vlastnosti) a po (poškození, změny materiálu, efekty po interakci s laserovým paprskem) experimentech.

TargetLab na ELI Beamlines má k dispozici následující vybavení:

  • Digitální optický mikroskop
  • Optický profilometr
  • Rukavicový box pro manipulaci s inertním plynem
  • Analytická váha s přesností +/- 1 mikrogram a stabilitou pod +/- 10 mikrogramů