The Extreme Light Infrastructure ERIC
EU

Aplikovaný fyzikální výzkum pro nové technologie

Projekt TA ČR - GAMA 2 - TP01010035

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. (dále FZÚ) má vybudován systém řízení transferu technologií včetně ochrany IP. Předložený projekt navazuje na nyní realizovaný projekt č. TG02010056, Systém efektivního uplatňování výstupů FZÚ v aplikační sféře (realizovaný 2015 – 2019). Ten umožňuje systém ověřování proof-of-concept na FZÚ upevnit a zařadit ho mezi standartní nástroje FZÚ pro šíření znalostí a technologií. Hlavním cílem předloženého projektu je zvýšení efektivity systému ověřování proof-of-concept a komercializace a to zejména v následujících dvou aspektech: i) motivace výzkumných pracovníků k aktivitám transferu technologií a ii) udržitelný systém financování aktivit transferu technologií v návaznosti na pokles dostupnosti dotačního financování. Tyto dvě oblasti jsou vnímány pro efektivitu a udržitelnost systému jako klíčové. Tímto bude významně podpořen aplikovaný výzkum na pracovištích FZÚ v Praze (pracoviště Na Slovance a Cukrovarnická) a v Dolních Břežanech (pracoviště ELI Beamlines a Hilase). V rámci předloženého projektu je dalším cílem u vybraných technologií ověřit a zmapovat aplikační potenciál a praktickou využitelnost těchto technologií pro inovované výstupy FZÚ (technologie, zařízení, software, expertní služby). Důraz bude kladen na výsledky aplikovaného výzkumu, u kterých již byl kladně vyhodnocen zájem konkrétního partnera z aplikační sféry, případně přidaná hodnota pro konkrétní využití v praxi v rámci prvotního průzkumu trhu. Předložený projekt se zaměří v neposlední řadě na diseminaci výsledků podporovaných dílčích projektů a jejich popularizaci a to jak navenek, tak dovnitř organizace pro motivování výzkumných pracovníků k identifikaci aplikovatelnosti výsledků.

Dílčí projekty GAMA 2

201: Určení absolutní struktury krystalů analýzou elektronových difrakčních dat

Řešitel: Dr. rer. nat. Lukáš Palatinus

Období: 01/2020 – 01/2021

Rozpočet dílčího projektu: 960 000 Kč

 

202: Vysoce stabilní femtosekundový laserový oscilátor

Řešitel:  Ing. Martin Smrž, Ph.D.

Období: 01/2020 – 06/2021

Rozpočet dílčího projektu: 1 000 000 Kč

 

203: 1kHz detekční systémy pro transientní spektroskopii

Řešitel: Ing. Miroslav Kloz, Ph.D.

Období: 04/2020 – 05/2022

Rozpočet dílčího projektu: 1 000 000 Kč

 

204: Proton Boron Capture Therapy (PBCT): in-vivo validation for clinical application

Řešitel: Lorenzo Giuffrida, Ph.D.

Období: 04/2020 – 03/2022

Rozpočet dílčího projektu: 1 000 000 Kč

 

205: Advanced Microfluidic Flow Cells for (Bio)chemical Applications

Řešitel: N. Scott Lynn Jr.

Období: 04/2020 – 03/2021

Rozpočet dílčího projektu: 599 000 Kč

 

206: Ochranné vrstvy pro optické součástky v infračervené oblasti spektra

Řešitel: Mgr. Zdeněk Remeš, Ph.D.

Období: 06/2020 – 05/2022

Rozpočet dílčího projektu: 1 000 000 Kč

 

207: Alkalicko-měďné halogenidy : nové scintilační materiály pro radiační detektory

Řešitel: Ing. Robert Král, Ph.D.

Období: 1/2021 – 12/2022

Rozpočet dílčího projektu: 907 500 Kč

 

208: GREENPHASOR – systém umožňující vyšší využití ekologicky vyrobené elektřiny v odběrném místě konečného zákazníka  

Řešitel: Ing. Lubomír Křivánek

Období: 1/2021 – 10/2022

Rozpočet dílčího projektu: 725 438 Kč

 

209: Dvoustupňový plynový terč pro urychlování elektronů laserem

Řešitel: Ing. Sebastian Lorenz

Období: 1/2021 – 12/2021

Rozpočet dílčího projektu: 795 000 Kč

 

210: Spektrometr s pyroelektrickým polem pro střední infračervenou oblast spektra

Řešitel: Ing. Ondřej Novák, Ph.D.

Období: 1/2021 – 6/2022

Rozpočet dílčího projektu: 1 020 250 Kč

 

211: Upscaling magnetron sputtering head for black metal coatings fabrication

Řešitel: Joris More-Chevalier, Ph.D.

Období: 1/2022 – 12/2022

Rozpočet dílčího projektu:

 

212: LD stack pumped thin-disk laser head

Řešitel: Kohei Hashimoto, Ph.D.

Období: 1/2022 – 12/2022

Rozpočet dílčího projektu:

 

213: Fourier-transform optical measuring system based on DLP chip

Řešitel: doc. Mgr. Jakub Holovský, Ph.D.

Období: 4/2021 – 3/2022

Rozpočet dílčího projektu:

 

214: Řídící elektronika k substrátům chemických senzorů KBS4

Řešitel: Ing. Přemysl Fitl, Ph.D.

Období: 1/2022 – 12/2022

Rozpočet dílčího projektu:

 

215: Development of a novel electron radiation effects and charging test platform for CubeSat-dimensioned devices based on a laser-driven electron accelerator

Řešitel: Mgr. Illya Zymak

Období: 1/2022 – 12/2022

Rozpočet dílčího projektu: 595 000 Kč