The Extreme Light Infrastructure ERIC
EU

E1: Materiálové a biomolekulární aplikace

Experimentální hala E1 je vybavena laserem buzenými zdroji krátkovlnného záření a experimentálními koncovými stanicemi pro aplikace v oblasti molekulárních, biomedicínských a materiálových věd. Experimenty v hale E1 využívají synchronizované laserové paprsky a fotonové paprsky v rozsahu VUV a tvrdého rentgenového záření.
[Podrobné informace jsou k dispozici v anglickém jazyce.]

[Podrobné informace jsou níže v anglickém jazyce.]

Secondary sources in E1

High harmonic generation (HHG): This beam line will deliver a coherent collimated beam of photons with energies in the range 10 eV–120 eV.
Plasma X-ray source (PXS): This will be an incoherent source of hard X-ray radiation.

HHG Beam Line

Read more

Plasma X-Ray Source (PXS)

Read more

End-stations in E1

MAC: a Multi-purpose chamber for AMO (Atomic, molecular, and optical) sciences and CDI (Coherent Diffractive Imaging).
ELIps: ELI Beamlines VUV ellipsometer for sub-ps experiments; an end-station for VUV and soft X-ray materials science.
Hard X-ray end-station: TREX; a modular station for Time Resolved Experiemnts (scattering, diffraction, spectroscopy and imaging) with X-rays.
Optical probes and pump beams: An advanced station for optical spectroscopy, including stimulated Raman scattering. Also the source for a wide array of synchronized pump beams in the range from UV to IR and THz.