The Extreme Light Infrastructure ERIC
EU

Lasery

Významnou aktivitou v rámci projektu ELI Beamlines je vývoj nových laserových technologií. Sem patří například vývoj nových technik pěstování laserových krystalů, vývoj nových řešení pro kryogenní chlazení vysoce výkonných laserových zesilovačů opakovací frekvence, nové techniky femtosekundové synchronizace laserových pulzů, pokročilá diagnostika opakovací frekvence femtosekundových pulzů, pokročilé řídicí systémy a rozvoj inovačních řešení PW pulzních kompresorů. Na těchto činnostech spolupracujeme s řadou průmyslových firem z ČR i zahraničí.

Více informací naleznete v anglickém jazyce.

Související stránky