The Extreme Light Infrastructure ERIC
EU

Lokalita a architektura

Obec Dolní Břežany ve Středočeském kraji byla vybrána jako nejvhodnější lokalita pro umístění výzkumného centra ELI Beamlines.
Celý areál je navržen jako akademický kampus. Komplex tvoří administrativní, multifunkční a unikátní laserová budova, které jsou spolu vzájemně propojeny, a vytvářejí tak příjemné pracovní prostředí pro více než 300 zaměstnanců.

Dolní Břežany

Dolní Břežany jsou perspektivně se rozvíjející obcí nedaleko hranic hlavního města Prahy. Městská výstavba zde tvoří komunikační osu, která spojuje nové a historické centrum obce s objekty ELI Beamlines a HiLASE. Toto reprezentativní centrum nabízí svým zaměstnancům a partnerům jak příjemné pracovní prostředí, tak služby pro relaxaci a mimopracovní aktivity. Centrum ELI Beamlines je v souladu s teorií trvale udržitelného rozvoje postaveno do brownfieldu (na bývalých průmyslových pozemcích) s dostatečnou infrastrukturou. Podle platného územního plánu je tato plocha využitelná pro občanské vybavení – vědu a výzkum. Jde tedy o místo poskytující dostatečný prostor jak pro samotné laserové centrum, tak i pro případnou další výstavbu obdobného využití (např. rozšíření technologického parku, vznik „spin-off“ firem nebo dalších výzkumných zařízení).

Historie
Obec Dolní Břežany patří mezi sídla se velmi dlouhou dobu osídlení. Nejstarší obydlí se v tomto místě objevili již 6 000 let před naším letopočtem.
Před samotnou výstavbou proběl rozsáhlý archeologický průzkum realizovaný Archeologickým ústavem AV. Během průzkumu bylo nalezeno mnoho nejrůznějších artefaktů z dob dávno minulých.

Nejstarší střepy byly z doby neolitu tedy více než 6 tisíc let před naším letopočtem.
Některé z nalezených věcí jsou vystaveny v atriu budovy ELI Beamlines, jako je například mísa z doby neolitické či nádoba z doby bronzové.

Architektura
Autorem projektu je mezinárodní architektonická kancelář Bogle Architects. Stavba byla oceněna v českém i mezinárodním kontextu, získala titul Architektonický projekt roku 2014, MIPIM Awards 2016 a další ocenění.

Na základě pokynů úřadu pro plánování města byla budova laserového výzkumu umístěna v jižní části areálu a administrativní budova spolu s veřejně přístupnými prostory na severní straně pozemku. Administrativní budova se skládá z kancelářských prostor pro 300 zaměstnanců a řady multifunkčních místností – knihovny, konferenčního sálu pro 150 posluchačů, zasedacích místností atd. Vše je propojeno prostorem rozlehlého prosvětleného atria. Východozápadní orientace budovy umožňuje přirozené větrání pomocí strukturovaného komorového systému. Monolitická konstrukce laserové budovy s vysoce citlivými laserovými zařízeními je izolována od běžné stavby a odolá vibrační frekvenci v hodnotě 30 Hz, která představuje odolnost vůči vnější vibracím (provoz vozidel apod.), je plně klimatizovaná a plně tepelně stabilní. Laboratoře jsou umístěny západně od laserů.

  • budova A – kanceláře, multifunkční oblasti (kongresový sál, knihovna, jednací prostory),
  • budova B – třípatrová laserová budova, laboratoře 4500 m2,
  • budova C – centrální chladicí zařízení, sklad tekutého dusíku a technických plynů,
  • plocha staveniště: 65 000 m2,
  • budova GEA na ploše 28 645 m2 (celkový objem stavby 170 000 m3),
  • celkový odhad stavebních nákladů 73 milionů EUR bez DPH,
  • plánovaná obsazenost 300 lidí,
  • fáze stavby budov rozdělena do dvou fází (přípravná fáze a hlavní fáze),
  • vysokonapěťové připojení 2,6 MW,
  • Celkový objem zemních a výkopových prací 120 000 m3.

 

V roce 2023 byla na budově ELI Beamlines instalována FVE elektrárna a KGJ jednotka.