The Extreme Light Infrastructure ERIC
EU

Výpočty a simulace

Nové pohledy na složité procesy, které se odehrávají během interakce ultraintenzivních laserových pulsů s cíli, často pochází z počítačových simulací. Takové simulace umožňují vědcům vidět, co se odehrává na úrovni nejkratších měřítek délky a času. S možností přiblížit, pozastavit nebo přetočit, které přirozeně nejsou k dispozici v reálných experimentech, lze tyto procesy zkoumat do velkých hloubek. [Podrobné informace jsou prozatím k dispozici v anglickém jazyce.