The Extreme Light Infrastructure ERIC
EU

Financování

Celková dotace na přípravu a stavbu laserového centra ELI Beamlines, včetně nejintenzivnějšího laseru světa a všech dalších souvisejících technologií činí celkem 7 447 381 042 koruny.

Tzv. způsobilé výdaje jsou z 85% kofinancovány Evropskou unií a z 15% z prostředků státního rozpočtu České republiky.

Dotace byla vyčerpána na konci roku 2018, tak jak stanovila projektová dokumentace.

CELKEM 7 447 381 042,23 Kč

Vyčerpáno: 7 447381042,23

Investiční výdaje6 463 775 876,42 Kč

Vyčerpáno: 6 463775876,42 Kč

Neinvestiční výdaje (drobný majetek, spotřební materiál, služby)665 815 378 Kč

Vyčerpáno: 665 815 378 Kč

Tematické členění:

Hmotný majetek (stavba atd.)2 280 504 980 Kč

Vyčerpáno: 2 280 504 980 Kč

Lasery a experimenty (laserové systémy, vývoj, experimenty)4 183 270 895 Kč

Vyčerpáno: 4 183 270 895 Kč

Financování je administrováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR prostřednictvím Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a Operačního programu výzkum, vývoj, vzdělávání, příjemcem je Fyzikální ústav Akademie věd ČR. Dalších 70 mil. korun z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost získal Fyzikální ústav AV ČR na posílení vědeckých kapacit v souvislosti s realizací projektů ELI Beamlines a HiLASE.

Nehmotný majetek (software, ocenitelná práva, atd.)17 395 384 Kč

Vyčerpáno: 10 433 143 Kč