The Extreme Light Infrastructure ERIC
EU

O ELI Beamlines

Laserové centrum ELI Beamlines je součástí mezinárodní instituce The Extreme Light Infrastructure ERIC (ELI ERIC).
Více informací o ELI ERIC najdete na webových stránkách.

 

CO ZNAMENÁ NÁZEV ELI BEAMLINES

ELI – EXTREME LIGHT INFRASTRUCTURE

BEAMLINES – DISTRIBUCE LASEROVÉHO SVAZKU

CO JE ELI BEAMLINES

ELI Beamlines je evropské vědecké centrum zaměřené na základní výzkum. Disponuje 4 ultraintenzivními laserovými systémy, které pracují ve vzájemné součinnosti a díky svým vysokým špičkovým výkonům umožňují vědeckým týmům z celého světa provádět jedinečné experimenty. Každý z laserových systémů má jiné vlastnosti, zvládá jiné úkoly, a navzájem se velmi dobře doplňují.

Dále na ELI Beamlines najdeme 5 experimentálních hal a pokročilou biologickou laboratoř s koncovými stanicemi pro širokou škálu výzkumů. Mezi obory, které stojí v popředí zájmu externích i interních výzkumníků na ELI Beamlines, patří např. biologie, medicína, fyzika, chemie, materiálové inženýrství, vesmírný výzkum a nanotechnologie. Díky vysokovýkonovým a ultrarychlým laserovým impulzům, jež jsou laserové systémy schopné poskytnout, zkoumáme hlouběji vnitřní stavbu molekul a procesy, které v  nich probíhají, chování virů a dalších mikroorganizmů, principy protonové terapie, nové materiály a jejich vlastnosti, prostředí ve vesmíru nebo možnosti likvidace jaderného odpadu.

ELI BEAMLINES JE UŽIVATELSKÝM CENTREM

Uživatelské centrum provozuje svá laserová a experimentální zařízení hlavně pro vědecké pracovníky a pracovnice z jiných výzkumných institucí, univerzit a komerčních firem z celého světa. Ti si na základě schválené žádosti požádají o tzv. uživatelský čas na požadovaném vědeckém zařízení. V domluvenou dobu pak přijedou a zrealizují svůj experiment na zařízeních v centru ELI Beamlines.
ELI Beamlines disponuje i svými vědeckými týmy. V současné době v ELI Beamlines pracuje přes 150 interních vědeckých pracovníků a pracovnic.
Více o uživatelském výzkumu najdete v našem instruktážním videu v anglickém jazyce.

30. DUBNA 2021 EVROPSKÁ KOMISE ZALOŽILA KONSORCIUM  ELI ERIC (EUROPEAN RESEARCH INFRASTRUCTURE CONSORCIUM).

Konsorcium je jedinečný právní subjekt (první svého druhu v ČR), založený nařízením Evropské komise.
Jako mezinárodní organizace jsou jejími členy státy (nikoli instituce), které na provoz konsorcia vědecky i finančně přispívají.
Kromě České republiky a Maďarska jsou zakládajícími členy Itálie a Litva.
Německo a Bulharsko jsou v konsorciu v pozici pozorovatelů. S tím, že se v dohledné době stanou plnohodnotnými členy.
Další evropské (Španělsko, Portugalsko, Polsko, Švýcarsko a další) i mimoevropské země mají zájem o vstup do konsorcia v příštích několika letech a management centra s nimi vede intenzivní rozhovory.

Výzkumná infrastruktura projektu ELI zahrnuje několik pracovišť a doplňkových zařízení umístěných na území České republiky, Maďarska a Rumunska. Zabývají se zkoumáním interakce světla s hmotou při nejvyšších intenzitách a nejkratších časových rozpětích.

Laserové centrum se vědeckým uživatelským experimentům zpřístupnilo v roce 2018. Centrum ELI Beamlines se nachází v Dolních Břežanech ve Středočeském kraji, nedaleko hlavního města Prahy.

ŠIROKÉ MEZIOBOROVÉ VYUŽITÍ

Laserové zdroje, které jsou k dispozici v zařízení ELI Beamlines, jsou podrobně popsány v dokumentu Technical Design Review . Laserové systémy jsou navrženy tak, aby řešily konkrétní vědecké problémy stanovené mezinárodním konsorciem v rámci přípravné fáze ELI, a to v oblasti urychlení částic pomocí laserů, generování XUV a rentgenových pulsů s vysokým jasem a fyziky vysokých polí. Zdroje ultrakrátkých pulsů generující energetické částice a záření jsou navrženy tak, aby sloužily základnímu výzkumu a měly široké mezioborové využití.

VLASTNOSTI LASERŮ

S ohledem na cíle zařízení ELI Beamlines mají laserové systémy následující hlavní vlastnosti:

  1. Laserové pulsy s vysokou opakovací frekvencí dodávají projektům základního a aplikovaného výzkumu vícenásobný špičkový výkon od 10 TW (terawatt) po 10 PW a nabízejí uživatelům mnohostranné využití.
  2. Špičkový výkon 10 PW (petawatt) zajišťuje projektům základního vědeckého výzkumu soustředěnou intenzitu až do hodnoty 1024 W/cm2 při zvýšené frekvenci dávek

NEJVĚTŠÍ LASEROVÉ ZAŘÍZENÍ NA SVĚTE

Centrum ELI Beamlines je součástí panevropského projektu ELI – největšího laserového zařízení na světě. Je otevřeno pro mezinárodní i interdisciplinární komunity uživatelů z akademické i průmyslové sféry. Projekt ELI je zastřešen mezinárodní vědeckou laserovou společností a probíhá v České republice, Maďarsku a Rumunsku a posouvá mezinárodní vývoj laserových technologií a jejich aplikací k novým hranicím a plní důležitý úkol v oblasti regionálního sociálně-ekonomického vývoje.

ŠPIČKOVÉ SEKUNDÁRNÍ ZDROJE

Centrum ELI Beamlines poskytuje výzkumné možnosti s širokou škálou špičkových sekundárních zdrojů buzených lasery s ultravysokou intenzitou. Tyto sekundární zdroje, zejména ty založené na zcela nových koncepcích, produkují pulzy záření nejvyšší intenzity a kvality paprsku, včetně elektromagnetického záření v širokém spektru a nabitých částic, jako jsou elektrony, protony a ionty. Dá se proto očekávat bohaté spektrum nových aplikací.

 

PŘÍNOS PRO SPOLEČNOST

Jako evropská výzkumná infrastruktura posiluje centrum ELI Beamlines pozici Evropy ve světovém laserovém výzkumu a vytváří nové příležitosti pro evropský průmysl.

Aplikovaný výzkum v zařízení ELI Beamlines pokrývá oblasti od zlepšení onkologické léčby, lékařské zobrazovací techniky, rychlé elektroniky a stárnutí materiálů jaderného reaktoru až po vývoj nových metod zpracování jaderného odpadu.

EVROPA SVĚTOVÝM LÍDREM VĚDY

Zařízení ELI (Extreme Light Infrastructure) je součástí plánu Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI) . Umístění zařízení ve střední a východní Evropě umožňuje využívání vědeckého a technologického potenciálu nových členských zemí EU, které se do výzkumu zapojily, urychluje proces evropské integrace a povede k obrovskému zlepšení jejich výzkumných infrastruktur.

Základní výzkum v ELI Beamlines přináší společnosti nové výhody – počínaje zdokonalením onkologické léčby, lékařské a biomedicínské zobrazovací techniky, rychlé elektroniky a našeho chápání stárnutí materiálů jaderného reaktoru až po vývoj nových metod zpracování jaderného odpadu.

Centrum ELI Beamlines představuje atraktivní platformou pro výchovu nové generace vědců, inženýrů a doktorandů. Česká republika je hostitelskou zemí špičkového mezinárodního výzkumu a to láká další investice do vyspělých technologií s vysokou přidanou hodnotou.