The Extreme Light Infrastructure ERIC
EU

LaserSys

Výzkum a vývoj femtosekundových laserových systémů a pokročilých optických technologií

Hlavním cílem projektu Výzkum a vývoj femtosekundových laserových systémů a pokročilých optických technologií (zkráceně LaserSys) bylo vybudování 2 nových výzkumných týmů pod vedením vysoce kvalifikovaných vědců, kteří se vrátili do České republiky z prestižních zahraničních vědecko-výzkumných institucí zaměřených na laserové technologie a související obory (z Rutherford Appleton Laboratory v Británii a z CERN ve Švýcarsku). Činnost obou výzkumných týmů přispěla k přenosu unikátního know-how z oblasti laserových technologií směrem k cílovým skupinám vědecko-výzkumných pracovníků, doktorandů a studentů VŠ působících na institucích mimo území Hlavního města Prahy. Přenos znalostí probíhal prostřednictvím odborných seminářů, workshopů a odborných exkurzí. Realizované aktivity sehrály podstatnou roli při budování odborného zázemí v rámci laserového centra ELI Beamlines.

Garant projektu: Ing. Bedřich Rus, Ph.D.

Termín realizace projektu: 1. 6. 2011 – 31. 5. 2014

Podrobnější informace o projektu