10 years of ELI 10 years of ELI 10 years of ELI

BioLab

Budova ELI Beamlines připravila pro projekt ELIBIO pokročilou biologickou laboratoř (BioLab, LB.02.37). Tato velká laboratoř má přibližně 400 čtverečních metrů laboratorního prostoru a nachází se na druhém podzemním podlaží, v blízkosti experimentálních hal. Následující vizualizace znázorňuje dispozice BioLabu:

Kromě zařízení používaného pro výzkumnou činnost v oblasti femtosekundové laserové spektroskopie, která je popsána jinde, je BioLab opatřena následující přístrojovým vybavením:

 • Příprava vzorku
  • buněčné kultury
   • inkubátor POL-EKO CLN53, kapacita 50 l, do 100oC
   • chlazené inkubační orbitální třepačky
    • Labwit ZWYR-240 (kapacita: 4 x 2l lahve)
    • 2x Labwit ZWYC-290A (kapacita: 4 x 5l lahve)
  • Čištění bílkovin
   • odstředivky
    • velké objemy – HIMAC CR22N (4l až 15 300g)
    • ultracentrifugace – Beckman Coulter Optima X-PN80 (až 210 000g)
    • stolní – pro střední objemy (15 ml) – Hermle Z 326 K
    • mikrolitrová chlazená – Hermle Z 216 MK
    • mikrolitrové nechlazené – 2x Hermle Z216 M
   • homogenizátor (Avestin EmmulsiFlex C3)
   • sonikátor (QSonica 700)
   • FPLC – (BIORAD NGC Quest™ 10 Plus)
  • Molekulární genetika
   • třepačka Benchmark H5000-HC-E (20 x 1,5 ml, 6 x 50 ml)
   • PCR termocykler – Analytic Jena TAdvanced Twin 48 G
   • zařízení pro elektroforézu (napájení, naádoby atd.)
   • zobrazovací systém pro gely a bloty (Bio-Rad Chemidoc MP)
  • Krystalizace
   • inkubátory pro růst krystalů (Schoeller PHCBi MIR-554)
   • chlazený termomixér pro 15 ml zkumavky
 • Vývoj metod dodávání vzorků
  • analyzátor diferenciální mobility částic / velikosti částic (TSI)
  • laser pro zkoušky vstřikovačů (Litron Nano PIV)
  • kamera pro Mieho rozptyl
  • analyzátor trajektorie pohybu nanočástic (NTA, Malvern Nanosight)
  • tlakové systémy, vstřikovače pro kapalinové trysky, zařízení pro tvorbu aerosolu (elektrosprej, GDVN)
 • Charakterizace vzorku
  • Spektroskopie
   • časově-korelovaný jednofotonový čítač (Picoquant)
   • FTIR spektrometr (Shimadzu IRSpirit 7800-350 cm-1)
   • dvoupaprskový absorpční spektrofotometr UV-VIS-NIR (JASCO V-770, 190-2700 nm)
  • Mikroskopie
   • fluorescenční mikroskop (Zeiss AxioImager Z2)
   • invertovaný mikroskop (Zeiss AxioObserver)
   • kvalitní polarizační stereomikroskop (Zeiss Discovery V-20)
   • environmentální elektronový mikroskop
    • Thermo Scientific / FEI Quattro S
     • detektory: ETD, GSED, DBS, STEM
     • chlazený nástavec wet-STEM
    • systém přípravy kryogenních-vzorků Quorum Cryo-SEM PP3010T
     • mražení a sušení vzorků
     • metoda plazmového naprašování platiny
     • kryo-nástavec pro vak. komoru el. mikroskopu