The Extreme Light Infrastructure ERIC
EU

BioLab

Budova ELI Beamlines připravila pro projekt ELIBIO pokročilou biologickou laboratoř (BioLab, LB.02.37). Tato velká laboratoř má přibližně 400 čtverečních metrů laboratorního prostoru a nachází se na druhém podzemním podlaží, v blízkosti experimentálních hal. Následující vizualizace znázorňuje dispozice BioLabu:

Kromě zařízení používaného pro výzkumnou činnost v oblasti femtosekundové laserové spektroskopie, která je popsána jinde, je BioLab opatřena následující přístrojovým vybavením:

 • Příprava vzorku
  • buněčné kultury
   • inkubátor POL-EKO CLN53, kapacita 50 l, do 100oC
   • chlazené inkubační orbitální třepačky
    • Labwit ZWYR-240 (kapacita: 4 x 2l lahve)
    • 2x Labwit ZWYC-290A (kapacita: 4 x 5l lahve)
  • Čištění bílkovin
   • odstředivky
    • velké objemy – HIMAC CR22N (4l až 15 300g)
    • ultracentrifugace – Beckman Coulter Optima X-PN80 (až 210 000g)
    • stolní – pro střední objemy (15 ml) – Hermle Z 326 K
    • mikrolitrová chlazená – Hermle Z 216 MK
    • mikrolitrové nechlazené – 2x Hermle Z216 M
   • homogenizátor (Avestin EmmulsiFlex C3)
   • sonikátor (QSonica 700)
   • FPLC – (BIORAD NGC Quest™ 10 Plus)
  • Molekulární genetika
   • třepačka Benchmark H5000-HC-E (20 x 1,5 ml, 6 x 50 ml)
   • PCR termocykler – Analytic Jena TAdvanced Twin 48 G
   • zařízení pro elektroforézu (napájení, naádoby atd.)
   • zobrazovací systém pro gely a bloty (Bio-Rad Chemidoc MP)
  • Krystalizace
   • inkubátory pro růst krystalů (Schoeller PHCBi MIR-554)
   • chlazený termomixér pro 15 ml zkumavky
 • Vývoj metod dodávání vzorků
  • analyzátor diferenciální mobility částic / velikosti částic (TSI)
  • laser pro zkoušky vstřikovačů (Litron Nano PIV)
  • kamera pro Mieho rozptyl
  • analyzátor trajektorie pohybu nanočástic (NTA, Malvern Nanosight)
  • tlakové systémy, vstřikovače pro kapalinové trysky, zařízení pro tvorbu aerosolu (elektrosprej, GDVN)
 • Charakterizace vzorku
  • Spektroskopie
   • časově-korelovaný jednofotonový čítač (Picoquant)
   • FTIR spektrometr (Shimadzu IRSpirit 7800-350 cm-1)
   • dvoupaprskový absorpční spektrofotometr UV-VIS-NIR (JASCO V-770, 190-2700 nm)
  • Mikroskopie
   • fluorescenční mikroskop (Zeiss AxioImager Z2)
   • invertovaný mikroskop (Zeiss AxioObserver)
   • kvalitní polarizační stereomikroskop (Zeiss Discovery V-20)
   • environmentální elektronový mikroskop
    • Thermo Scientific / FEI Quattro S
     • detektory: ETD, GSED, DBS, STEM
     • chlazený nástavec wet-STEM
    • systém přípravy kryogenních-vzorků Quorum Cryo-SEM PP3010T
     • mražení a sušení vzorků
     • metoda plazmového naprašování platiny
     • kryo-nástavec pro vak. komoru el. mikroskopu