The Extreme Light Infrastructure ERIC
EU

Nositelka Nobelovy ceny za fyziku Donna Strickland navštívila ELI Beamlines

Nositelka Nobelovy ceny za fyziku Donna Strickland poprvé navštívila Českou republiku a také výzkumné centrum ELI. Její práce v oblasti laserové fyziky, za kterou získala v roce 2018 Nobelovu cenu, hraje zásadní roli při realizaci pokročilého laserového výzkumu v centrech ELI.

Donna Strickland, profesorka na univerzitě v kanadském Waterloo, se proslavila průkopnickým vývojem technologie Chirped Pulse Amplification (CPA) v roce 1985. Za práci, kterou dokončila během doktorského studia na Rochesterské univerzitě spolu s Gérardem Mourouem, získala v roce 2018 Nobelovu cenu za fyziku.  Technika CPA způsobila revoluci v generování ultrakrátkých laserových impulzů o vysoké intenzitě, které jsou klíčové pro řadu aplikací, od korekční oční chirurgie až po základní vědecký výzkum.

Mourou byl od roku 2007 vedoucím přípravné fáze projektu ELI a pracoval na koncepci výzkumného centra, které se specializuje na generování ultrakrátkých a ultraintenzivních laserových impulzů. ELI je nyní světovou jedničkou ve zkoumání základních fyzikálních jevů a hnací silou technologických inovací v různých oborech, včetně fyziky vysokých energií, materiálové vědy a biomedicínských aplikací.

Během své návštěvy České republiky přednesla Donna Strickland přednášku pro zaměstnance ELI, v níž podrobně popsala svou spolupráci s G. Mourouem, která vedla k vynálezu CPA.

„Dostala jsem nápad, jak produkovat koherentní záření v extrémním ultrafialovém spektru, což jsem považovala za dobrý doktorandský projekt, ale potřebovala jsem laser s vyšším špičkovým výkonem, než jsme v té době měli,“ vysvětlila Strickland. „Gérard navrhl protáhnout impulz metodou tzv. čerpování, neboli rozmítnutím jednotlivých frekvencí (barev) obsažených v impulzu tak, aby nedošlo k poškození laseru.“

Zdokonalení tohoto inovativního přístupu trvalo asi rok a vyústilo v její první publikovaný článek, stručný třístránkový dokument. „Chtěli jsme článek rychle publikovat, protože jsme si mysleli, že se o totéž pokoušejí i jiní,“ řekla Strickland. „Jak se ukázalo, nikdo jiný se tomu nevěnoval a já jsem nakonec dokončila doktorát na jiné téma.“

Strickland nadále vede skupinu pro ultrarychlé lasery ve Waterloo a zaměřuje se na vývoj vysoce intenzivních laserových systémů pro výzkum nelineární optiky. Po průkopnicích Marii Curie-Sklodowské a Marii Goeppert Mayerové je třetí ženou, která získala Nobelovu cenu za fyziku.

Není přehnané říci, že Donnina práce umožnila vznik ELI,“ domnívá se generální ředitel ELI Allen Weeks a zdůrazňuje význam jejího přínosu, “Technologie CPA, kterou Strickland pomáhala vyvíjet, je klíčovým motorem laserových systémů ELI.“

Kromě přednášky si Donna Strickland prohlédla laserové a experimentální haly ELI Beamlines a viděla některé z nejpokročilejších verzí laserů, které svým objevem pomohla zrealizovat. Vyslechla si také vybrané práce některých nadaných mladých vědců pracujících ve výzkumném centru.