The Extreme Light Infrastructure ERIC
EU

Pamětní granty Martiny Roeselové pro rok 2024 uděleny. 10 mladých vědkyň a vědců získá celkem 1,5 milionu korun

Pamětní grant Martiny Roeselové, který finančně podporuje mladé vědkyně a vědce pečující o dítě předškolního věku, zná své příjemce pro rok 2024. Nadační fond IOCB Tech oznámil jména deseti nových příjemkyň a příjemců grantu, mezi něž rozdělí 1,5 milionu korun.

Stipendium ve výši 150 tisíc korun získávají studenti postgraduálního studia a postdoktorandi aktivně působící v oboru přírodních věd na univerzitách a neuniverzitních vědeckých pracovištích v České republice, kteří zároveň pečují o dítě předškolního věku. Finanční podpora je určená na pokrytí služeb péče o dítě tak, aby se vědci a vědkyně na začátku rodičovství mohli i nadále věnovat studiu či výzkumu a neztratili kontakt se světovou vědou.

„Úspěšné skloubení špičkové vědy a rodičovství je snem mnohých, ale dosáhnou ho jen někteří. Abychom šance na naplnění tohoto snu zvýšili, poskytujeme mladým vědkyním a vědcům stipendia, která jim mají pomoci zůstat skvělými rodiči, a přitom se i nadále aktivně věnovat vlastnímu výzkumu,“ vysvětluje cíle grantu Barbara Eignerová, předsedkyně správní rady Nadačního fondu IOCB Tech.

Pamětní grant Martiny Roeselové připomíná památku mezinárodně uznávané vědkyně Martiny Roeselové z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, kde také vznikl. Uděluje se od roku 2016 a až dosud jej obdrželo 35 mladých vědkyň a vědců z řady českých univerzit a výzkumných institucí, např. pozdější držitelka ERC Starting grantu Dr. Kateřina Sam z Biologického centra AV ČR či Dr. Lenka Gahurová, čerstvá vedoucí laboratoře vývojové epigenetiky a bioinformatiky na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity.

„Trochu se mi tají dech, jak se ze skromných začátků díky podpoře nadačního fondu stal Pamětní grant Martiny Roeselové něčím, co pomáhá už desítkám mladých badatelů a badatelek skloubit vědeckou práci s péčí o předškolní děti,“ říká zakladatel grantu a koordinátor hodnotící komise prof. Pavel Jungwirth. „Mám hroznou radost, že nositeli grantu jsou nejen bádající mámy, ale i tátové, a že kvalita žádostí je čím dál lepší, i když naše rozhodování je pak o to těžší. Věřím, že Martina se na naše úsilí ze svého vědeckého nebe dívá se shovívavým úsměvem a snad je i potěšena.“

Držiteli Pamětního grantu Martiny Roeselové pro rok 2024 jsou:

  • Eva Bártová (Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita)
  • Michaela Capandová (Lékařská fakulta & Ústav výpočetní techniky, Masarykova univerzita)
  • Suada Djukaj (Fakulta chemicko-inženýrská, VŠCHT)
  • Martina Greplová Žáková, Ph.D. (ELI Beamlines)
  • Jana Junová (Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova)
  • Mykhailo Khytko (Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova / Fyzikální ústav AV ČR)
  • Ali Masihi (Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova)
  • Tereza Novotná Jaroměřská (Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova)
  • Veronika Prozorova (Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT)
  • Waheed Ur Rahman, Ph.D. (Mikrobiologický ústav AV ČR)

 

Martina Greplová Žáková

Martina Greplová Žáková, PhD. je absolventkou Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské při ČVUT, kde získala magisterský titul z fyziky a techniky termojaderné fúze a doktorský titul ve fyzikálním inženýrství. Již od bakalářských studií pracuje ve vědeckém prostředí, konkrétně ve výzkumném laserovém centru ELI Beamlines, které je součástí evropského konsorcia ELI ERIC. Zde se orientuje na numerické particle-in-cell simulace interakce laserového impulsu s hmotou a následného urychlování iontů laserem. Ve své práci využívá superpočítače, numerickou matematiku a teorii fyziky plazmatu. Její simulace vedou k optimalizaci fyzikálních parametrů urychleného částicového svazku, který má potenciál v mnoha mezioborových aplikacích, např. v medicíně, chemii, biologii, jaderné fyzice, ale třeba i v nedestruktivním testování památek. Již téměř dva roky je mámou jednovaječných dvojčat – kluků Jéry a Nika.

 

6.12.2023, Nadační fond IOCB Tech, Předávání Pamětních grantů Martiny Roeselové, foto: Libor Fojtík.

 

6.12.2023, Nadační fond IOCB Tech, Předávání Pamětních grantů Martiny Roeselové, foto: Libor Fojtík.