The Extreme Light Infrastructure ERIC
EU

Talentová akademie 2024 se zaměří na zkoumání aplikace kvantových teček

Laserová centra ELI Beamlines a HiLASE v Dolních Břežanech již posedmé otevírají přihlášky do Talentové akademie, soutěže pro středoškoláky, kteří mají odvahu použít laser k dalším objevům. Dvanáct vybraných studentů se během podzimního finále zapojí do vědeckého projektu zkoumajícího aplikace kvantových teček – miniaturních krystalů mnohdy tvořených jen několika stovkami atomů. Vědecké týmy po celém světě studují kvantové tečky už téměř 50 let a za jejich objev byla loni dokonce udělena Nobelova cena za chemii. Kvantové tečky již našly široké uplatnění, od základního kamene kvantových počítačů až po QLED displeje, se kterými se setkal prakticky každý z nás.

Výběr finalistů

Online kolo soutěže zahrnuje krátký domácí vědecký projekt zaměřený na interakci světla s látkou a emisi světla excitovanými atomy. Hlavní částí tohoto projektu je demonstrační experiment, který studenti využijí k vysvětlení daného fyzikálního jevu. Výstup může být zpracován buď formou krátkého videa, anebo protokolu. „Úkolem online kola není testovat teoretické znalosti účastníků, ale jejich schopnost dávat věci do souvislostí a motivaci pro vědeckou práci,“ popisuje způsob výběru finalistů Marie Thunová, vedoucí PR & marketingu Centra Hilase.

Význam tématu

Letošní volba tématu není zcela náhodná. Už v příštím roce si připomeneme 100 let od vzniku kvantové teorie. „Díky rozvoji laserových technologií jsme v posledních dekádách mohli zkoumat mnoho kvantových jevů, jakými jsou kvantové provázání nebo teleportace. Ty se již dočkaly řady aplikací v podobě kvantového šifrování, kvantového internetu a kvantových teček. Důležitost laserů v tomto moderním vědecko-technologickém pokroku dokládá i udělení Nobelovy ceny za fyziku v roce 2022, která ocenila právě průlom v kvantové technologii pomocí laserů,“ osvětluje výběr tématu Martin Přeček, experimentální výzkumník laserového centra ELI Beamlines.

Přístup k moderní vědě

Laserová centra ELI Beamlines a HiLASE každý rok volí pro Talentovou akademii téma z oblasti moderní vědy, aby středoškolákům zpřístupnila plný potenciál svých profesionálních laboratoří a vědeckých týmů. „To, že během Talentové akademie mohou studenti sami syntetizovat a zkoumat kvantové tečky, je prostě unikátní. Věříme, že práce týkající se současné vědecké problematiky je motivuje k další výzkumné činnosti,“ říká mentor Michal Vyvlečka, popularizátor vědy.

Přihlášky

Registrace do Talentové akademie je otevřena do 15. 9. 2024. Přihlašování probíhá přímo na webových stránkách talentovka.cz.

Základní informace

Organizátoři: ELI Beamlines Facility (ELI ERIC) a Centrum HiLASE (Fyzikální ústav AV ČR)
O Talentové akademii: www.talentovka.cz, Facebook, Instagram
Ilustrační fotografie: bit.ly/TalentovkaMedia 
Profil uchazeče: věk 15–19 let, student/ka SŠ se zájmem o přírodovědné a technické předměty

Projekt Talentová akademie 2024 č. 0023/7/NAD/2024 byl podpořen MŠMT v rámci  Podpory nadaných žáků základních a středních škol v roce 2024.

Harmonogram Talentové akademie 2024
31. 5. – 15. 9. 2024 | Registrace (online kolo)
15. 9. 2024 | Deadline pro odeslání online projektu
17. 10. 2024 | Vyhodnocení výsledků
2.– 4. 11. 2024 | Finále v laserových centrech v Dolních Břežanech

Kontakty pro média
ELI Beamlines Facility: Hana Strnadová | Hana.Strnadova@eli-beams.eu | +420 601 560 333
Centrum HiLASE: Radka Kozáková | Radka.Kozakova@hilase.cz | +420 601 560 164

O organizátorech

ELI Beamlines Facility je uživatelské laserové centrum zaměřené na základní výzkum. Od roku 2023 je součástí mezinárodního vědeckého konsorcia The Extreme Light Infrastructure ERIC (ELI ERIC). Centrum ELI Beamlines disponuje čtyřmi ultra-intenzivními laserovými systémy, které pracují ve vzájemné součinnosti a díky svým vysokým špičkovým výkonům otevírají vědeckým týmům z celého světa prostor provádět zcela nové typy experimentů. Tyto lasery například umožňují zkoumat, jak se hmota chová za extrémních podmínek, simulovat prostředí panující uvnitř velkých planet přímo v laboratoři nebo urychlovat částice bez nutnosti stavět obrovské urychlovače.

Centrum HiLASE je vědecké výzkumné centrum Fyzikálního ústavu AV ČR (FZU), které se soustředí na experimentální vývoj nové generace diodově čerpaných laserů s vysokou energií v pulzu a zároveň vysokou opakovací frekvencí. V centru se rovněž testuje odolnost optických materiálů a vede výzkum zpevňování povrchu materiálu rázovou vlnou, přesného řezání, vrtání, svařování, mikroobrábění a čištění povrchů. Jeho ambicí je být R&D partnerem první volby pro firmy a výzkumné organizace, které hledají inovativní laserové technologie a řešení, a to jak na Zemi, tak i ve Vesmíru.