12 studentů prokázalo předpoklady pro vědeckou kariéru

12. – 14. června 2021 v laserových centrech ELI Beamlines a HiLASE proběhlo z pandemických důvodů odložené finále Talentové akademie 2020. “Talentovka” se tak stala po roce a půl první akcí pro studenty, kterou centra Fyzikálního ústavu AV ČR mohla uskutečněnit v offline režimu při současném dodržení protiepidemických opatření.

Touha po poznání a zájem o přírodní vědy přivedl do Dolních Břežan již počtvrté v historii 12 finalistů Talentové akademie, tentokrát 1 studentku a 11 studentů, kteří se na tři dny stali skutečnými výzkumníky.

Program třídenního finále byl opravdu nabitý. Jeho účastníci se nejprve teoreticky seznámili s lasery a jejich aplikacemi a vypravili se do laboratoří, aby si zblízka prohlédli klíčové technologie obou center. Poté už následovalo zadání výzkumného úkolu. Letošním cílem bylo zkonstruovat elektronicky ovládaný motorizovaný atenuátor.

Finalisté pracovali ve 4členných týmech, přičemž každý člen týmu zastupoval jednu z následujících specializací: optik, chemik, konstruktér, programátor. Zadání vědeckého projektu bylo možné splnit jen spojením práce jednotlivých rolí, každý člen nově utvořeného výzkumného týmu ASER, QUAntum QUArtet a Full Spectrum se tak stal zcela nepostradatelným článkem.

Čas neúprosně běžel, týmy měly na vypracování celého projektu pouhých 24 hodin. Studenti si museli rychle osvojit znalosti a dovednosti pro splnění svojí role pod vedením vědců, konstruktérů a programátorů. Učili se například, jak nastavit laserový svazek, zkonstruovat 3D model, naprogramovat mikroprocesor anebo správně připravit chemický roztok, aby se mohli následně s odhodláním pustit do technického řešení útlumu laserového svazku.

Po hodinách intenzivní (spolu)práce se nakonec všichni finalisté sešli v laserovém edulabu, kde v rámci svých týmů sestavili a pomocí laserového svazku úspěšně otestovali svoje set-upy s šedým filtrem. Sestrojené atenuátory jely na plné obrátky a počítače narychlo zpracovávaly naměřené výsledky. Studenty čekalo vyhodnocování dat, dopočítávání, usilovný brainstorming a příprava obhajoby finální prezentace. To vše za pomoci svých mentorů.

Každý tým zvolil vlastní cestu k vyřešení úkolu, přesto všechny týmy uspěly. Přesvědčivé výsledky třídenního výzkumu představené na závěrečné vědecké konferenci před odborným publikem vysoce ocenili i samotní vedoucí obou laserových center – Roman Hvězda (ELI Beamlines) a Tomáš Mocek (HiLASE). Vše dopadlo na jedničku.

Talentová akademie 2020/2021 je nyní součástí historie, ale vědecká kariéra letošních 12ti finalistů je na samém začátku. Držíme všem absolventům “Talentovky” palce, aby vždy nalezli dostatek příležitostí a podpory i chuť svůj mimořádný talent nadále rozvíjet. Věříme, že jsme se s těmito nadanými studenty neviděli naposledy. Vždyť s některými z nich se již brzy setkáme v ELI Beamlines i HiLASE při jejich letních vědeckých stážích.

www.talentovka.cz