10 years of ELI 10 years of ELI 10 years of ELI

Aplikace laserů

Ve čtrvtek 13. prosince od 11:05 se v Nové aule Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB – TU Ostrava uskuteční seminář v rámci projektu Posílení kapacity vědecko-výzkumných týmů v oblasti fyzikálních věd (zkráceně Postdok) s názvem „Aplikace laserů“. Přednášet bude výzkumník Ing. Ondřej Slezák, Ph.D. Akce proběhne ve spolupráci s projekty ELI Beamlines a HiLASE.

Projekt Posílení kapacity vědecko-výzkumných týmů v oblasti fyzikálních věd je financován z prostředků Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.