Den národních výzkumných infrastruktur

Datum akce: 3.listopadu 2016

ELI Beamlines / Dolní Břežany

Akce vzniká jako „bottom-up“ iniciativa národních infrastruktur, které cítí potřebu dávat příklad o využitelnosti, o nových možnostech uživatelů a chtějí zvyšovat kvalitu a konkurenceschopnost vědeckého prostředí ČR.

Den národních výzkumných infrastruktur bude organizován pod záštitou:

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Kateřiny Valachové Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Hlavní cíle:

  • Demonstrovat využití a potřebnost národních infrastruktur a jejich vliv na vývoj VaV institucí
  • Ukázat dosažené úspěchy infrastruktur a prezentovat jejich služby
  • Upozornit na nové možnosti a kapacity výzkumné komunity
  • Přispět ke strategické diskusi o budoucnosti výzkumných infrastruktur v ČR a jejich financování
  • Výměna informací mezi národními infrastrukturami ČR
  • Ukázat pozici českých infrastruktur v rámci EU a globálních výzev