10 years of ELI 10 years of ELI 10 years of ELI

Den otevřených dveří – laserové unikáty v ČR

Další den otevřených dveří laserového centra ELI Beamlines se uskuteční v pátek 2. září 2016 od 15 hod!
Vědci tohoto unikátního centra spolupracují s nejprestižnějšími světovými výzkumnými pracovišti na vývoji špičkových laserových systémů. V čem jsou tyto technologie výjimečné? K čemu se budou používat? Jaké budou mít poznatky získané pomocí těchto laserů praktické využití? A co bude znamenat existence centra ELI Beamlines pro Českou republiku?

Program akce:

  • Představíme Vám laser jako unikátní zdroj světla a energie s vlastnostmi, které žádná jiná technologie nenabízí
  • Přiblížíme roli laserů v každodenním životě, v průmyslu i fascinující aplikace nejmodernějších ultra-intenzivních laserů v oblasti vědy a výzkumu
  • Prohlédnete si moderní prostory budovy laserového centra, nahlédnete do laserových hal a technických dílen
  • Ocitnete se ve virtuální realitě, kde mimo jiné zblízka prozkoumáte i budoucí nejintenzivnější laser světa
  • Setkáte se se zástupci ELI Beamlines a našimi vědci

Vítáni jsou zájemci všech věkových kategorií!

Místo konání: Laserové centrum ELI Beamlines, Za Radnicí 835, Dolní Břežany
Doprava: Autobusová zastávka „Dolní Břežany, Obecní úřad“, poté pěšky cca 3 min.
Předpokládaná délka akce: cca 90 min

V případě dotazů se prosím obracejte na Hanu Strnadovou: Hana.Strnadova@eli-beams.eu, 601 560 333

NA AKCI SE JIŽ NELZE PŘIHLÁSIT, KAPACITA TERMÍNU JE NAPLNĚNA.

Děkujeme za pochopení.