10 years of ELI 10 years of ELI 10 years of ELI

Den vědy před radnicí v Chebu

Ve čtvrtek 26. září se v Chebu koná již tradiční popularizační akce s názvem Den vědy před radnicí.
Letos se ji zúčastní i zástupci ELI Beamlines. Účasníci akce budou mít možnost seznámit se s fungováním laserů a s jejich užitím v praxi. Součástí prezentace projektu ELI Beamlines budou i jednoduché laserové a optické experimenty.