10 years of ELI 10 years of ELI 10 years of ELI

Dny otevřených dveří – laserové unikáty v ČR

Dny otevřených dveří jsou pravidelnou součástí největšího vědeckého festivalu v České republice – Týdne vědy a techniky.
Ve stanovené dny lze volně navštívit pracoviště AV ČR, vyslechnout odborné přednášky, zhlédnout výstavy nebo se zúčastnit demonstrace zajímavých experimentů.

V pátek 6. 11. a v sobotu 7. 11. 2015 tak máte další výbornou příležitost zavítat i na pracoviště Fyzikálního ústavu AV v Dolních Břežanech – do laserových center ELI Beamlines a HiLASE.

Již přes rok pracují v Dolních Břežanech u Prahy vědci z centra HiLASE a od léta roku 2015 zde působí i tým ELI Beamlines. Vědci těchto unikátních laserových center spolupracují s nejprestižnějšími světovými výzkumnými pracovišti, např. britskou Rutherford Appleton Laboratory nebo americkou Lawrence Livermore National Laboratory, na vývoji špičkových laserových systémů, které budou důležitými součástmi laserových center v Dolních Břežanech. V čem budou tyto technologie výjimečné? K čemu se budou používat? Jaké budou mít poznatky získané pomocí těchto laserů praktické využití? A co bude znamenat existence center ELI Beamlines a HiLASE pro Českou republiku?

Přijďte si prohlédnout moderní budovu nově otevřeného centra ELI Beamlines. V HiLASE pak nahlédněte do čistých prostor laserové haly skrze speciální okno a navštivte experimentální halu. Ukážeme vám laser jako unikátní zdroj světla a energie s vlastnostmi, které žádná jiná technologie nenabízí. Přiblížíme také aplikace laserů v různých oborech (např. průmysl, lékařství nebo výzkum) a nejnovější trendy ve světě laserových technologií.

Pracoviště:
Fyzikální ústav AV ČR, Laserové centrum ELI Beamlines, Za Radnicí 835, Dolní Břežany
Fyzikální ústav AV ČR, Laserové centrum HiLASE, Za Radnicí 828, Dolní Břežany

Kontaktní osoba za ELI Beamlines: Hana Strnadová, hana.strnadova@eli-beams.eu, 601 560 333
Kontaktní osoba za HiLASE: Radka Kozáková, radka.kozakova@hilase.cz, 601 560 164