10 years of ELI 10 years of ELI 10 years of ELI

Exkurze na PALS

Přijeďte si prohlédnout největší laser ve střední Evropě!

Srdečně Vás zveme na poslední exkurzi do badatelského centra PALS (Prague Asterix Laser System; společné pracoviště Fyzikálního ústavu AV ČR a Ústavu fyziky plazmatu AV ČR), která se uskuteční 10. června 2015 v rámci projektu OP VK „Posílení kapacity vědecko-výzkumných týmů v oblasti fyzikálních věd“.

Exkurze je určena pro všechny zájemce z řad studentů a odborných pracovníků MIMOPRAŽSKÝCH univerzit a VaV institucí.

Program: Účastníci mají jedinečnou možnost prohlédnout si laserovou laboratoř PALS s jedním ze tří největších laserů v Evropě (jódový laserový systém PALS), nejintenzivnější laser v ČR (titan-safírový laserový systém) a dozvědět se novinky ze světa laserových projektů ELI Beamlines a HiLASE.

Zahájení: 10:00 hod

Doba trvání: cca 4 hod

Cena: Exkurze je zdarma. Náklady na jízdné a stravné formou oběda budou účastníkům hrazeny z finančních prostředků OP VK.


Na exkurzi se prosím přihlašujte prostřednictvím webového formuláře umístěného níže. V případě dotazů nás kontaktujte na
Hana.Strnadova@eli-beams.eu nebo +420 601 560 333.

Těšíme se na Vás!