10 years of ELI 10 years of ELI 10 years of ELI

Generování nanosekundových a pikosekundových laserových pulsů. Přeladitelné lasery

V pondělí 8. dubna od 9:30 se na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB – TU Ostrava uskuteční přednáška v rámci projektu Posílení kapacity vědecko-výzkumných týmů v oblasti fyzikálních věd (zkráceně Postdok) s názvem „Generování nanosekundových a pikosekundových laserových pulsů. Přeladitelné lasery“ z cyklu “HiLASE: Nové lasery pro průmysl a výzkum”. Přednášet bude výzkumník Ing. Martin Smrž, Ph.D. Akce proběhne ve spolupráci s projekty ELI Beamlines a HiLASE. Přednáška pokryje především tato témata:

 

•    Přelaďování pevnolátkových laserů a jejich konstrukce.
•    Generování nanosekundových pulsů – spínání zisku, Q spínání. Konstrukce nanosekundového laseru.
•    Generování pikosekundových a femtosekundových pulsů – metoda synchronizace módů. Konstrukce femtosekundového laseru. Synchronizace módů pomocí Kerrovské čočky. Disperze ve femtosekundových laserech a její kompenzace.

Projekt Posílení kapacity vědecko-výzkumných týmů v oblasti fyzikálních věd je financován z prostředků Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.