10 years of ELI 10 years of ELI 10 years of ELI

Laserový den na UTB ve Zlíně

Další z Laserových dnů se uskutečnil  4. prosince 2014 od 12:45 na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Smyslem Laserových dnů je seznámit VŠ studenty s problematikou laserových technologií a jejich aplikací v praxi, a to jak formou krátkých seminářů, tak několika interaktivních demonstrací různých fyzikálních jevů.