10 years of ELI 10 years of ELI 10 years of ELI

Laserový den na VŠB v Ostravě

V zimním semestru akademického roku 2013/2014 probíhají na různých místech v ČR Laserové dny.

Další z nich se koná 15. října od 12:15 na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, v ulici 17. listopadu 15, v místnosti D 113.

Smyslem Laserových dnů je seznámit VŠ studenty s problematikou laserových technologií a jejich aplikací v praxi, a to jak formou krátkých seminářů, tak několika interaktivních demonstrací různých fyzikálních a optických jevů. Akce je otevřena všem, není nutné se registrovat.