10 years of ELI 10 years of ELI 10 years of ELI

“Manažerské výzvy a rizika během výstavby nejintenzivnějšího laseru světa” ve Znojmě

V rámci projektu Top ELI a ve spolupráci se Soukromou vysokou školou ekonomickou ve Znojmě se 25. 11. 2013 od 11:30 v budově školy v Loucké ul. 656/21 uskuteční přednáška manažera realizace projektu ELI Beamlines Alana Sneddona s názvem Manažerské výzvy a rizika během výstavby nejintenzivnějšího laseru světa. Přednáška proběhne v anglickém jazyce.

Hlavním cílem projektu Top ELI neboli Vrcholoví řídící pracovníci ELI Beamlines je prostřednictvím přenosu know-how zkušených manažerů vytvoření kvalitního týmu pro zabezpečení realizace výzkumných a vývojových aktivit v rámci Centra excelence ELI Beamlines a dále vytvořit dostatečný potenciál jeho rozvoje a růstu kvality.

 

Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.