10 years of ELI 10 years of ELI 10 years of ELI

Noc vědců 2017 poprvé v ELI Beamlines

Tématem aktuálního ročníku je Mobilita – Svět je v pohybu. Kam mohou posunout vědu i svět okolo nás laserové technologie unikátních center ELI Beamlines a HiLASE? Přijďte se to dozvědět a zároveň si užít bohatý doprovodný program!

 

SVĚTELNÉ PROJEKCE:

Zažijete propojení vědy a umění v neopakovatelné atmosféře noci.

 

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY:

Na ELI Beamlines v časech:

18:45

19:45

20:45

21:45

 

POPULÁRNĚ – NAUČNÉ PŘEDNÁŠKY:

Ukážeme Vám, jak laser funguje, vysvětlíme, čím je laserové záření jedinečné a co mu umožnilo prosadit se v takřka všech odvětvích lidské činnosti.

Místa na přednáškách si prosím rezervujte na portálu: https://rezervace.fzu.cz/.

 

LASER: supernástroj člověka 21. století

Mgr. Michal Vyvlečka (HiLASE, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.)

18:00 – 19:00 (budova centra ELI Beamlines)

                 

Laserové aplikace ve všedním i nevšedním životě

Ing. Martina Žáková (ELI Beamlines, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.)

Ing. Jan Brajer (HiLASE, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.)

19:30 – 20:30 (budova centra HiLASE)

 

Femtosekundové lasery v biologii a chemii: studium dynamiky chemických procesů

Mgr. Miroslav Kloz, Ph.D. (ELI Beamlines, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.)

20:30 – 21:30 (budova centra ELI Beamlines)

 

VIRTUÁLNÍ REALITA:

Ve 3D se projdete laboratořemi, které jsou návštěvníkům reálně nepřístupné.

Ocitnete se v těsné blízkosti nejintenzivnějších laserů světa.

Můžete pozorovat interakci laserových svazků v prostředí vakua při vytváření temné husté hmoty nebo simulace urychlování protonů pro lékařské aplikace.

 

INTERAKTIVNÍ EXPONÁTY A WORKSHOPY:

Vyzkoušíte si experimentování se světlem, cestování laserového paprsku laserovým bludištěm, lovení světelných mečů, nacvičíte si práci v laserové laboratoři a mnoho dalšího.

 

SOUTĚŽE!

 

Kontaktní osoby:

ELI Beamlines: Hana Strnadová, E: Hana.Strnadova@eli-beams.eu, M: 601 560 333

HiLASE: Tereza Hrejsemnou, E: tereza.hrejsemnou@hilase.cz, M: 777 001 396