10 years of ELI 10 years of ELI 10 years of ELI

Příprava ultrarychlé pulzní radiolýzy a fluorescenční dozimetrie na ELI Beamlines

V pátek 16. října 2015 od 8:30 vystoupí v atriu Katedry jaderné chemie FJFI ČVUT v Praze v Břehové ulici výzkumník ELI Beamlines Martin Přeček
s přednáškou na téma: „Příprava ultrarychlé pulzní radiolýzy a fluorescenční dozimetrie na ELI Beamlines“.

 

Abstrakt:

Pravděpodobně nejužitečnější metodou pro studium mechanismu radiačně chemických reakcí je pulzní radiolýza. Tato metoda však již nějakou dobu naráží na experimentální a technický problém překonání tzv. pikosekundové bariéry – tedy dosažení časového rozlišení pod jednu pikosekundu (10‑12 s). Přitom právě v sub-pikosekundovém časovém období dochází ke tvorbě primárních produktů radiolýzy (například hydratované elektrony a ·OH radikály v případě radiolýzy vody), které jsou zodpovědné za spuštění řetězce následných radiačně chemických reakcí.

Laserem řízené zdroje sekundárního ionizujícího záření připravované v  centru ELI Beamlines umožní studium ultrarychlých radiačně-chemických procesů s časovým rozlišením až v řádu deseti femtosekund (10 fs = 10-14 s). Během přednášky budou proto prezentovány chystané postupy zprovoznění ultrarychlé pulzní radiolýzy na ELI Beamlines. Zmíněny budou také výsledky souvisejícího výzkumu v oblasti fluorescenční dozimetrie, která by mohla umožnit on-line měření dávky v terčových kapalinových tryskách.

Detailní program semináře najdete zde.