10 years of ELI 10 years of ELI 10 years of ELI

RTG záření: Detekce a aplikace

V pátek 12. dubna od 13:05 se na VŠB – TU Ostrava uskuteční přednáška v rámci projektu Vývoj a aplikace vysoce intenzivních laserových zdrojů rentgenových impulsů a protonových svazků (zkráceně LaserZdroj) s názvem „RTG záření: Detekce a aplikace“. Přednášet bude výzkumník Ing. Michal Nevrkla. Akce proběhne ve spolupráci s projektem ELI Beamlines. Koná se v budově CPIT, místnost V 101.

Projekt Vývoj a aplikace vysoce intenzivních laserových zdrojů rentgenových impulsů a protonových svazků je financován z prostředků Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.