10 years of ELI 10 years of ELI 10 years of ELI

Seminář “Exotická fyzika na ELI Beamlines”

25. dubna od 14 hod. se na Matematicko-fyzikální fakultě UK uskuteční další seminář vedený členem vědeckého týmu projektu ELI Beamlines. Téma tentokrát zní Exotická fyzika na ELI Beamlines a přednášejícím bude RNDr. Karel Rohlena.

Informace o výzkumném programu ELI Beamlines Exotická fyzika a teorie.