10 years of ELI 10 years of ELI 10 years of ELI

Seminář o laserových a optických technologiích na Univerzitě Hradec Králové

21. listopadu od 15:30 hod. se na půdě Univerzity Hradec Králové uskuteční seminář v rámci projektu Výzkum a vývoj nových způsobů generace záření a nabitých částic pomocí ultraintenzivních laserových polí (LaserGen)s podtitulem „Nejintenzivnější laser světa se staví v ČR“. Přednášet bude Prof. Ing. Jiří Limpouch, CSc. z projektu LaserGen.

Projekt Výzkum a vývoj femtosekundových laserových systémů a pokročilých optických technologií je financován z prostředků Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.