10 years of ELI 10 years of ELI 10 years of ELI

Seminář o laserových a optických technologiích na ZČU v Plzni

10. května od 12:05 hod. se na půdě Západočeské univerzity v Plzni uskuteční seminář v rámci projektu Výzkum a vývoj femtosekundových laserových systémů a pokročilých optických technologií (LaserSys) s podtitulem „Nejintenzivnější laser světa se staví v ČR“. Přednášet bude senior výzkumník projektu LaserSys Martin Fibrich.

Projekt Výzkum a vývoj femtosekundových laserových systémů a pokročilých optických technologií je financován z prostředků Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.