10 years of ELI 10 years of ELI 10 years of ELI

Seminář “Teorie a aplikace laserů”

Ve čtvrtek 18. října od 15:00 hod. se na půdě Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni uskuteční seminář v rámci projektu Posílení kapacity vědecko-výzkumných týmů v oblasti fyzikálních věd (zkráceně Postdok) s názvem „Teorie a aplikace laserů“. Přednášet bude výzkumník projektu HiLASE Ing. Martin Divoký, Ph.D.

Projekt Posílení kapacity vědecko-výzkumných týmů v oblasti fyzikálních věd je financován z prostředků Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.