10 years of ELI 10 years of ELI 10 years of ELI

Speciální druhy laserů II – lasery emitující UV a rentgenové záření

V pondělí 22. dubna od 9:30 se na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB – TU Ostrava uskuteční přednáška v rámci projektu Posílení kapacity vědecko-výzkumných týmů v oblasti fyzikálních věd (zkráceně Postdok) s názvem „Speciální druhy laserů II – lasery emitující UV a rentgenové záření“ z cyklu “HiLASE: Nové lasery pro průmysl a výzkum”. Přednášet bude výzkumník Ing. Martin Smrž, Ph.D. Akce proběhne ve spolupráci s projekty ELI Beamlines a HiLASE. Přednáška pokryje především tato témata:

Lasery bez zrcadel a zesílená spontánní emise, plazmatické lasery, buzení plazmatických laserů a kapilární výboj. Generování attosekundových laserových pulsů.
Laser s volnými elektrony (FEL a XFEL)

Projekt Posílení kapacity vědecko-výzkumných týmů v oblasti fyzikálních věd je financován z prostředků Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.