10 years of ELI 10 years of ELI 10 years of ELI

Speciální druhy laserů – optické parametrické generátory, ramanovské lasery

V pondělí 15. dubna od 9:30 se na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB – TU Ostrava uskuteční přednáška v rámci projektu Posílení kapacity vědecko-výzkumných týmů v oblasti fyzikálních věd (zkráceně Postdok) s názvem „Speciální druhy laserů – optické parametrické generátory, ramanovské lasery. Zesilování krátkých optických pulsů. Vláknové a diskové lasery, polovodičové lasery“ z cyklu “HiLASE: Nové lasery pro průmysl a výzkum”. Přednášet bude výzkumník Ing. Martin Smrž, Ph.D. Akce proběhne ve spolupráci s projekty ELI Beamlines a HiLASE. Přednáška pokryje především tato témata:

 

•    Využití nelineární optiky v konstrukci moderních laserů – optické parametrické generátory, využití Ramanova rozptylu.
•    Zesilování krátkých laserových pulsů na velmi vysoký výkon – technika CPA, systémy pro laserovou fúzi.
•    Moderní průmyslové lasery – vláknové a diskové lasery, polovodičové lasery a jejich výhody a nevýhody.

Projekt Posílení kapacity vědecko-výzkumných týmů v oblasti fyzikálních věd je financován z prostředků Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.