10 years of ELI 10 years of ELI 10 years of ELI

Středočeský kraj – region budoucnosti

Bude se jednat o setkání  municipalit, podnikatelů a zástupců z řad vědecko-výzkumných organizací za účelem upozornit na výzvy  kraje v oblastech, kterými jsou energetika, vzdělávání, podnikání, odpadní systémy aj., a to s možnostmi návrhů řešení k zajištění kvalitnějšího života v regionu.

Více najde zde