10 years of ELI 10 years of ELI 10 years of ELI

Základní vlastnosti světla a hmoty

V pondělí 4. března od 9:30 se na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB – TU Ostrava uskuteční přednáška v rámci projektu Posílení kapacity vědecko-výzkumných týmů v oblasti fyzikálních věd (zkráceně Postdok) s názvem „Základní vlastnosti světla a hmoty“ z cyklu “HiLASE: Nové lasery pro průmysl a výzkum”. Přednášet bude výzkumník Ing. Martin Smrž, Ph.D. Akce proběhne ve spolupráci s projekty ELI Beamlines a HiLASE.

Projekt Posílení kapacity vědecko-výzkumných týmů v oblasti fyzikálních věd je financován z prostředků Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.