10 years of ELI 10 years of ELI 10 years of ELI

Zkrocené světlo – co je to LASER?

Ve čtrvtek 13. prosince od 10:20 se v Nové aule Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB – TU Ostrava uskuteční seminář v rámci projektu Posílení kapacity vědecko-výzkumných týmů v oblasti fyzikálních věd (zkráceně Postdok) s názvem „Zkrocené světlo – co je to LASER?“. Přednášet bude výzkumník Ing. Martin Smrž, Ph.D. Akce proběhne ve spolupráci s projekty ELI Beamlines a HiLASE.

Projekt Posílení kapacity vědecko-výzkumných týmů v oblasti fyzikálních věd je financován z prostředků Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.