COVID19: informace pro žadatele o pomoc

V současné složité době se každý snaží pomoci těm, kteří stojí nejen v první linii. ELI Beamlines není výjimkou. Hledáme cesty, jak pomáhat, zejména v úzké spolupráci s okolními obcemi a na základě mnohým vašich podnětů, z které děkujeme.  Z našich dostupných zásob pravidelně uvolňujeme maximum možného, jako jsou ochranné pomůcky – pláště, roušky, rukavice, ochranné štíty, dezinfekční přípravky. Byť nemůžeme uspokojit veškeré požadavky, jsme rádi za vaše podněty, které se na základě možností snažíme průběžně uspokojovat.

#spolutozvladneme

Více na: https://www.eli-beams.eu/cs/covid/

Email: covid@eli-beams.eu 
Tel: +420 266 051 412