The Extreme Light Infrastructure ERIC
EU

ADONIS

Nová generace vysoce výkonných laserů o vysoké opakovací frekvenci budovaných v ELI Beamlines poskytne nebývalé příležitosti pro aplikovaný a základní uživatelský výzkum. Bude to první fotonické uživatelské zařízení velkého měřítka poskytující prostor pro širokou škálu na průmysl a zdravotnictví zaměřeného výzkumu a akademického výzkumu.

Projekt Adonis zahrnuje devět vědeckých programů. Díky němu  se rozšíří možnosti užitných i vědecky orientovaných aplikací a též se rozšíří základna potenciálních uživatelů ELI Beamlines, zejména ze sektoru průmyslu, aniž by byly omezeny možnosti aplikací v základním výzkumu. Konkurenceschopnost ELI Beamlines tímto upgradem stoupne v podstatné míře. Jako nejvyspělejší zařízení svého druhu v Evropě zároveň vyzdvihne vědecko-technologickou pokročilost České republiky jako takové.

Bližší informace o podpořených projektech naleznete zde na stránkách MŠMT.