Cameron a Nečas ocenili význam ELI pro evropskou vědu a výzkum

Premiéři se seznámili s projektem nejintenzivnějšího laseru na světě

Předseda vlády Velké Británie David Cameron navštívil dnes společně se svým českým protějškem Petrem Nečasem laserovou laboratoř PALS (Prague Asterix Laser System). Zajímali se zejména o další perspektivy výzkumné spolupráce mezi Českou republikou, Velkou Británií a ostatními zeměmi EU. Pravděpodobně nejzajímavějším výsledkem této spolupráce přitom bude Extreme Light Infrastructure (ELI), jeden z nejambicióznějších evropských vědeckých projektů posledních desetiletí. Jedna ze tří částí této výzkumné infrastruktury – Beamlines Facility – má stát v České republice.

„Británie vždy byla a bude mezi prvními v oblasti vědeckých a technologických inovací. Těší mě vidět, že Rutherford Appleton Laboratory a další britské instituce hrají tak důležitou roli v rozvoji sektoru vědy a výzkumu v České republice,“ konstatoval při návštěvě pracoviště Fyzikálního ústavu britský premiér David Cameron.

Petr Nečas uvedl v této souvislosti, že „Centra excelence představují pro zemi s omezenými lidskými i kapitálovými zdroji jednu z mála cest, jak se v oblasti výzkumu a vývoje trvale prosadit. Musíme prioritně investovat do těch oborů, kde skutečně máme šanci dosahovat vysokého inovativního přínosu a vynikajících výsledků. Musíme také intenzivně spolupracovat se špičkovými vědeckými pracovišti po celé Evropě. A právě Velká Británie patří k lídrům vědeckého světa.“

Oba politici si prohlédli PALS, který je zatím stále největším laserovým zařízením ve střední a východní Evropě a svého času skutečně významně přispěl k budování dlouhodobé spolupráce mezi vědci pracujícími v oblasti laseru z celého kontinentu. Jeho čas však pomalu vypršel. Cameron a Nečas po debatě s odborníky s uspokojením konstatovali, že ELI má být zařízení o několik tříd vyšší úrovně a že se rozhodně stane největší infrastrukturou svého druhu v Evropě. Revoluční vědecké nástroje ELI Beamlines najdou uplatnění v široké škále vědeckých odvětví od laboratorní astrofyziky po medicínu, chemii, biologii nebo materiální vědy. V Dolních Břežanech má být např. vyvinut laserový urychlovač emitující částice v dosud nevídaném energetickém rozsahu. Při léčbě rakoviny jsou zapotřebí vysoce kvalitní a levné protonové zdroje a právě k nim ELI Beamlines otevře cestu. A to vše je jen zlomek vědecké a výzkumné činnosti ELI Beamlines.

ELI jako celek je také vůbec první laserovou infrastrukturou, která vzniká na mezinárodním podkladě. Na projektu se podílí na čtyři desítky prestižních institucí ze 13 evropských zemí. Premiéři Cameron a Nečas se shodli, že role Velké Británie v celém procesu je díky angažmá vědeckých pracovišť jako University of Strathclyde, Queen’s University Belfast a především Central Laser Facility patřící pod Rutherford Appleton Laboratory zcela zásadní.

„Naše spolupráce s Rutherford Appleton Laboratory je důležitou podmínkou úspěchu ELI. Očekáváme, že kolegové z Central Laser Facility sehrají při vývoji některých prvků laserového systému klíčovou roli,“ upozornil Vlastimil Růžička, zmocněnec české vlády pro projekt ELI. Dodal také, že výzkumný komplex v Dolních Břežanech neznamená jen příležitost pro výzkumnou spolupráci, ale i významný impuls pro rozvoj obchodních vztahů. ELI Beamlines už nyní využívá služeb několika britských společností, mj. BFLS (projektant) nebo Gleeds (řízení investiční výstavby). Na první polovinu července chystá tým ELI Beamlines návštěvu Spojeného království, aby navázal styky s dalšími britskými partnery.

Markéta Holubová ELI český realizační tým Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Na Slovance 2 182 21 Praha 8

Tel.: (+420) 266052207 Fax: (+420) 286890265 E-mail: holubm@fzu.cz https://www.eli-beams.eu/