Cylkus E 2010

Dne 26. května 2010 probíhal na EGÚ Praha Engineering v Běchovicích cyklus přednášek a odborných seminářů, které měly jedno společné téma „Výroba elektřiny a tepla – mix zdrojů, současnost a trendy vývoje technologií energetických přeměn“.

Mezi jednotlivé příspěvky, jež se zabývaly problematikou energetické náročnosti národní ekonomiky a přibližovaly nové trendy a koncepty energetických zdrojů, byla zařazena i prezentace projektu ELI.

Bedřich Rus z Fyzikálního ústavu stručně představil základní principy a parametry budoucího laserového centra ELI Beamlines a dále se především věnoval synergii mezi projekty ELI a HiPER.

HiPER je mezinárodní projekt termojaderné fúze řízené lasery a ukazuje další cestu hledání přístupu, který umožní budoucí využití laseru k výrobě energie.