ELI Beamlines dětem

Vytvořili jsme nový informační leták o projektu ELI Beamlines pro děti.