ELI Beamlines otevírá novou biologickou laboratoř

Součástí podpisu Memoranda o spolupráci mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Akademie věd AV ČR a Fyzikálním ústavem AV ČR, které proběhlo 20. ledna 2021 na ELI Beamlines, bylo také slavnostní otevření nové biologické laboratoře.

Tato pokročilá laboratoř má přibližně 400 čtverečních metrů laboratorního prostoru a je výsledkem spolupráce mezi výzkumnými centry ELI Beamlines a BIOCEV v rámci společného projektu ELIBIO.

Biolab disponuje vybavením a technologiemi pro přípravu, manipulaci, testování a charakterizaci biologických a biomolekulárních vzorků před jejich finálním využitím na experimentálních koncových stanicích ELI Beamlines.

Součástí biolabu je také duální femtosekundový laser, který vědcům umožňuje provádět nejmodernější metody ultrarychlé spektroskopie (femtosekundová stimulovaná Ramanova spektroskopie a tranzientní absorpční spektroskopie).

Mezi hlavní projekty, které právě v nové biolaboratoři probíhají nebo se připravují, patří:

• Femtosekundová optická spektroskopie na chemických, biochemických a biomolekulárních vzorcích
• Čištění vzorků proteinů a jejich následná krystalizace
• Vývoj a testování nových metod systémů vstřikování aerosolových vzorků pro použití ve vakuových optických a vakuových ultrafialových koncových stanicích. Tyto systémy umožní nové metody výzkumu v oblasti atomové a molekulární fyziky a v koherentním difrakčním zobrazování biologických částic metodou koherentního zobrazování ultrakrátkými pulsy UV a rentgenového světla.

 

Zdravice Sira Davida Stuarta FRS, FMedSci, Oxford University a Diamond Light Source, UK

 

Zdravice Richarda Hendersona CH, FRS, FMedSci, laureát Nobelovy ceny za chemii 2017, MRC Laboratory of Molecular Biology, Cambridge, UK