LASERLAB Europe Transnational Access Programme

V rámci projektu LASERLAB Europe mohou nejen budoucí uživatelé laserového centra ELI, ale také celé výzkumné týmy a laboratoře přispívající k realizaci projektů ELI a HiPER, uvedených na tzv. ESFRI roadmap (Evropský výhledový plán pro výzkumné infrastruktury), provádět pilotní experimenty a ověřit si tak své výzkumné koncepce.

Více informací o programu LASERLAB Europe Transnational Access naleznete na webových stránkách http://www.laserlab-europe.net/.