Mezinárodní konsorcium pro realizaci projektu ELI

V pátek dne 16. dubna se na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy uskutečnila zahajovací schůze Mezinárodního konsorcia pro realizaci projektu ELI (ELI Delivery Consortium).

Schůze se zúčastnili prof. Vlastimil Růžička, náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR a zplnomocněnec ministryně pro projekt ELI, Dr. Tivadár Lippényi, ředitel veřejné společnosti ELI-HU a zplnomocněnec maďarské vlády pro projekt ELI, prof. Victor Zamfir, koordinátor a zplnomocněnec rumunské vlády pro projekt ELI, prof. Wolfgang Sandner, ředitel projektu LaserLab Europe a ředitel Německé fyzikální společnosti, a zástupci Fyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i, jakožto garanta realizace české části projektu ELI.

Na zahajovací schůzi bylo slavnostně podepsáno Memorandum o porozumění (Memorandum of Understanding) mezi ČR, Maďarskem a Rumunskem o budování a provozu mezinárodní infrastruktury ELI, jejíž jednotlivé části budou vybudovány v těchto třech zemích. Očekává se, že k Memorandu o porozumění se připojí další státy, jejichž specialisté se budou na realizaci projektu ELI podílet. Na schůzi byla dále projednána a schválena organizační struktura Konsorcia pro realizaci projektu ELI a byly stanoveny bezprostřední kroky pro koordinaci přípravy a realizace jeho jednotlivých částí v ČR, Maďarsku a Rumunsku.